Lapatx

Lapatx

Urola Erdiko Lapatx S.A. baltzu publikoa hondakin ez-arriskutsuen kudeatzailea da. Kudeatzen ditu baimendutako LER kodeko hondakinak eta Mankomunitatea osatzen duten edozein udalerritako zerbitzu, industria edo obra enpresen hondakinak. 

Hondakin ez-arriskutsuak:

 • Papera eta kartoia: 15 01 01 LER kodea
 • Plastikozko ontziak: 15 01 02 LER kodea
 • Egurrezko ontziak: 15 01 03 LER kodea
 • Metalezko ontziak: 15 01 04 LER kodea
 • Beirazko ontziak: 15 01 07 LER kodea
 • Gurpilak: 16 01 03 LER kodea
 • Paper eta kartoia: 19 12 01 LER kodea
 • Burdin metalak: 19 12 02 LER kodea
 • Burdinezkoak ez diren metalak: 19 12 03 LER kodea
 • Plastiko eta kautxoak: 19 12 04 LER kodea
 • Beira: 19 12 05 LER kodea
 • Egurra: 19 12 07 LER kodea
 • Ehunak: 19 12 08 LER kodea
 • Papera eta kartoia: 20 01 01 LER kodea
 • Beira: 20 01 02 LER kodea
 • Olio eta koipe jangarriak: 20 01 25 LER kodea
 • Egurra: 20 01 38 LER kodea
 • Plastikoak: 20 01 39 LER kodea
 • Metalak: 20 01 40 LER kodea

Eraispen eta eraikuntza hondakinak**:

 • Hormigoia: 17 01 01 LER kodea
 • Adreilua: 17 01 02 LER kodea
 • Teilak eta material zeramikoa: 17 01 03 LER kodea
 • Hormigoia, adreiluak, teilak eta material zeramikoa dituzten nahasketak: 17 01 07 LER kodea
 • Egurra: 17 02 01 LER kodea
 • Plastikoa: 17 02 03 LER kodea
 • Metalak nahastuta: 17 04 07 LER kodea
 • EEH nahasian: 17 09 04 LER kodea
 • EEH oso nahasian: 17 09 04 LER kodea
 • Igeltsutik abiatutako materialak: 17 08 02 LER kodea

** Hondakin mota hauek onartzen dira, soilik, obra lizentzia badute.

Hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko gunea

 • Mineralak(Adib.:ondarra eta harriak)****: 19 12 12 LER kodea
 • Eskorien tratamenduko hondakinak: 10 02 01 LER kodea
 • Tratatu gabeko eskoriak: 10 02 02 LER kodea
 • Labeko eskoriak: 10 09 03 LER kodea
 • 100905 ez diren galdaketa gabeko galdaketako arrak eta moldeak: 10 09 06 LER kodea
 • 100907 ez diren galdaketa duten galdaketako arrak eta moldeak: 10 09 08 LER kodea
 • 100909 ez diren gas-efluenteetatik datozen partikulak: 10 09 10 LER kodea
 • Labeko eskoriak: 10 10 03 LER kodea
 • 101005 ez diren galdaketa gabeko galdaketako arrak eta moldeak: 10 10 06 LER kodea
 • 101007 ez diren galdaketa gabeko galdaketako arrak eta moldeak: 10 10 08 LER kodea
 • Zeramika, adreilu, teila eta eraikuntzako materialen hondakinak (egosketa-prozesuaren ondoren): 10 12 08 LER kodea
 • Hormigoi-hondakinak eta hormigoi-lohiak: 10 13 14 LER kodea
 • 170503 kodean zehaztutakoak ez diren lurrak eta harriak: 17 05 04 LER kodea
 • Hondakinen tratamendu mekanikoaren hondakinak - Mineralak (hareak eta harriak): 19 12 09 LER kodea
 • Parke eta lorategietako hondakinak - lurrak eta harriak: 20 02 02 LER kodea

Tarifak

Hondakin horiek kudeatzagatik tarifak kobratzea onartu zuen Urola Erdiko Mankomuniateko Batzar Nagusiak 2022ko abenduaren 15ean (GAO 2023ko urtarrilaren 10ekoa). Zerbitzua erabiltzeko egin beharrekoa da, soilik, bezero fitxa betetzea eta Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A. baltzu publikoarekin harremanetan jartzea.

 

 

Tarifak deskargatu:

Dokumentuaren izena [pdf]

Lapatxeko instalazio ezberdinetan 2022. urterako industria eta obra enpresei baimendutako isurketa jardueren tasak.