INZIDENTZIAK 943857319

Herriak

HERRIAK -> Azpeitia

Azpeitia

Azpeitiko udalerrian ez zaizkie berdin biltzen hondakinak erabiltzaile guztiei, honela sailkatzen baitira: herritarrak edo etxebizitzak, eta sortzaile bereziak edo sortzaile handiak.

Etxebizitzei edukiontzien bidez biltzen zaizkie hondakinak, baina errefusarena eta organikoarena sarbide-kontrolarekin itxita daude; eta etxebizitza bakoitzak ezarritako puntua, bakarrik, ireki dezake. Edukiontzien bidez hondakin mota hauek biltzen dira: organikoa, ontzi arinak, papera eta kartoia, beira, pilak, arropa, erabilitzako sukaldeko olioa eta errefusa.

Sortzaile bereziei edo handiei atez ate biltzen zaizkie hondakin organikoa, kartoia eta errefusa. Gainerako hondakinetarako etxebizitzen zerbitzu bera dute.

Fluoreszentak, pilak eta antzeko beste hondakinak (elektrikoak, kimikoak, ...) Azpeitiko garbigunera eraman daitezke

Bolumen handiko hondakinak atez ate biltzen dira, aurretik hitzordua hartuta, betiere. Horretarako deitu behar dute EMAUS S.COOP. enpresara, telefono hontan: 656789574

Azpeitiko industriaguneen bilketari buruzko informazioa hemen.

Informazio gehiago

Honi lotutako informazio gehiago