INZIDENTZIAK 943857319

Ikuskapen zerbitzua

ZEIN HELBURU DITUEN

Ikuskapen zerbitzuak bermatzen du hondakinak egoki berezituta bildu, garraiatu eta tratatzen direla. Beraz, ikuskapen zerbitzu honen helburu nagusia da herritarren bizi kalitatea hobetzea.

Hondakinak erabiltzaileek sortzen dituzte, eta Urola Erdiko Mankomunitateari ematen zaizkio behar bezala kudeatzeko. Ikuskapen zerbitzuak ziurtatzen du erabiltzaileak egoki sailkatu dituela hondakinak, eta dagokion edukiontzian edo egunean uzten dizkiola Mankomunitateari. Ondoren, ikuskapen zerbitzuak ziurtatzen du hondakinak dagokion tratamendua jaso dutela eta beste material batean bilakatu dela: hondakin izateari utzi diola.

Zer lortzen da honekin?

 • Mankomunitatearen bilketa zerbitzuak modu eraginkorrean funtzionatzea, oztoporik eta atzerapenik gabe.
 • Zerbitzua merakatzea, inpropioak gutxitzean ez delako sortzen gainkosturik.
 • Kaleak eta landa eremuko lekuak garbi mantentzea eta kontrolez kanpoko hondakin isurketak saihestea.
 • Hondakin bakoitzari dagokion kudeaketa bermatzea, horrela bermatzen da materialen berrerabilpena eta birziklapena.

ZER IKUSKATZEN DEN

Etxeko hondakinak biltzeko Urola Erdiko Mankomunitateko ordenantza arautzaileak 11. artikuluan adierazten du zein hondakin mota kudeatzen dituen. Ikuskapen zerbitzuak, beraz, hondakin mota horiek modu egokian kudeatzen direla zaintzen, kontrolatzen eta bermatzen du.

Hiru arlo hauetan egiten dira ikuskapenak:

 • Bilketa zerbitzua: edukiontzien egoera, edukiontzietan isuritako hondakinak, atez ateko bilketako hondakinak, eta hondakinen garraioa
 • Garbiguneko zerbitzua: sartzen diren hondakinak, kudeaketa, ateratzen direnak, hondakinen berrerabilpenerako programak
 • Konpostaje zerbitzua: autokonpostaje eta auzokonpostaje praktikak, edukiontzien egoera, herramintak,
 • Industria, komertzio eta zerbitzuetan hondakinen gaiak sortzen dituen edozein intzidentzia.
 • Hondakinen ez-legezko isurketak: kalean, industriaguneetan, zein landa eremuko edozein gunetan utzitakoak

NOLA EGITEN DIREN IKUSKAPENAK

Ezinbestekoa da Mankomunitateko gainerako erakundeen elkarlana ikuskapen zerbitzuaren lana bermatzeko eta egoki egiteko. Era berean, ikuskatzaileek trebakuntza eta prozedura bereziak dituzte ikuskapenak aradiak dioen moduan egiteko: protokoloak eta dokuementuak modu zehatzean bete behar dituzte.

Honelakoak izan daitezke ikuskapenak:

 • Bapatekoak, aurretik planeatu gabe egin daitezke, eta nolabaiteko susmoak edo gertakariak eraginda.
 • Aurretik planeatutako eta zehaztutako ikuskapenak, eremu batean etengabeko intzidentziak atzeman izan badira.
 • Hondakinen karakterizazioak, tamaina handiko hondakin kantitateak ikuskatzen dira eta joerak aztertzeko erabiltzen dira.  
 • Hondakinen kudeaketa prozesuak ikuskatzea, atzemandako edozein intzidentzia kudeatzeko erabiltzen da

Ikuskapena egin ostean ikuskatzaileak akta bat sortzen du ikuskatutakoa nola izan den deskribatzeko eta ondorioak proposatzeko.

 


NOLA KUDEATZEN DIREN ARAU-HAUSTEAK

Hondakinen kudeaketa sisteman azaldutako arau-hausteak Mankomunitateak kudeatu eta artxibatzen ditu eta beraien ebazpena Mankomunitateak ematen du.  

Ikuskapenetan jasotako aktak Mankomunitateko erregistroan artxibatzen dira, paperezko formatuan eta baita formatu informatikoan ere. 

Jasotako intzidentzien aktetatik jarraituta zigor prozedurak hasten dira, gertatutako intzidentzien erresponsabilitateak identifikatzeko eta egindako kalteak konpontzeko. 

Zigor prozeduratan, badago zigor mota bat Zero Zigor izenekoa, zeinek intzidentzien errespontsabilitateak identifikatzen dituen eta identifikatutako horri egindako arau-hausteari buruz  jakinarazten zaion. Zero Zigor jakinarazpenak herritarrak kontzientziatzeko eta hezteko helburua dauka eta bere izaera abisuzkoa da soilik.

Gainerako zigor prozedurak, zigor espediente bidez kudeatzen dira eta horretarako prozedura honek honako fase hauek dauzka:

 • Lehenik eta behin hasierako jakinarazpen bat bidaltzen zaio ustezko erantzuleari egindako arau-hausteaz informatuz, eta arau-hauste horrek izan ditzakeen zigorrez informatuz. Jakinarazpenarekin ados ez badago, alegazioak egiteko aukera izango luke ustezko erantzuleak, 15 eguneko epean. 
 • Ondoren, zigor proposamena  jakinarazten zaio identifikatutako pertsonari eta zigor zehatza ezartzeko proposamena egiten da. Horren aurrean alegatzeko aukera izango du ustezko erantzuleak, 15 eguneko epean.
 • Azkenik, zigor ebazpenaren jakinarazpena bidaltzen zaio identifikatutako pertsonari. Horren aurka zigorra jasan duen pertsonak bi aukera ditu: berraztertzeko errekurtsoa jar dezake hilabeteko epean zigorra ezarri dion organoaren aurrean, edo administrazioarekiko-auzien epaitegira jo dezake, bi hilabeteko epean.