INZIDENTZIAK 943857319
Arautegia

- 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. (webgunea)

- 1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta ezabatzeari buruzkoa (webgunea)

- 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza - eta eraispen - hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena (webgunea

- Hiri hondakinen transferentzia eta tratamenduko zerbitzu publikoaren kudeaketa erreglamendua (GHK) (webgunea)  

- 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa (webgunea)

- 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, poluzioaren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa (webgunea


Hitzarmenak

- Konpostatzeko planta pilotu bat egiteko lankidetza hitzarmena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Urola Erdialdeko Zerbitzuen Mankomunitatearen artekoa (webgunea

 


Baimenak

Ingurumeneko Baimen Bateratua (PDF)

Ingurumeneko Baimen Bateratua, 2015ean aldatua (PDF)