INZIDENTZIAK 943857319
Isurpen tarifak

Urola Erdiko Mankomunitateko Batzar Nagusiek onartu zuten, 2019ko abenduaren 18an, Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A. baltzu publikoaren zerbitzuengatik ordaindu beharreko tarifak: GAO 2020ko urtarrilaren 7koa. Zerbitzua ematen die baltzuak, Urola Erdiko Mankomunitatea osatzen duten udalerrietako edozein zerbitzu, industria eta obra enpresei, hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko, betiere; obra hondakinen kasuan obra txikietako hondakinak bakarrik kudeatzen ditu (EHAA 2012ko irailaren 3koa)

Urola Erdiko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, 2015eko abenduaren 30ean egindako bileran, besteak beste, Lapatx zabortegiak (Azpeitia) 2016. urterako zerbi tzuak emate- eta baimendutako isurketa jarduerak egiteagatiko tasei behin–behineko onespena ematea erabaki zuen (webgunea)

GAO, onarpen data: 2016-02-10